Skip to the content

Otovo – Ekstraordinær generalforsamling 09.02.2023

På ekstraordinær generalforsamling i Otovo ASA  (Otovo NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 5.202.820 stemmeberettigede aksjer i Otovo NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 3,82 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.