Skip to the content

Otovo AS – Ekstraordinær generalforsamling 25.02.2022

På ekstraordinær generalforsamling i Otovo AS (OTOVO NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 716 975 stemmeberettigede aksjer i OTOVO NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,36 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.