Skip to the content

Oceana Group – Ordinær generalforsamling 5.5.2022

På ordinær generalforsamling i Oceana Group (OCE SJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 740 000 stemmeberettigede aksjer i OCE SJ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,57 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.