Skip to the content

Novo Nordisk – Ordinær generalforsamling 24.3.2022

På ordinær generalforsamling i Novo Nordisk (NOVOB DC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 290 000 stemmeberettigede aksjer i NOVOB DC på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,02 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.