Skip to the content

Norske Skog – Ordinær generalforsamling 21.4.2022

På ordinær generalforsamling i Norske Skog (NSKOG NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 200 000 stemmeberettigede aksjer i NSKOG NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,27 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.