Skip to the content

Norske Skog ASA – Ekstraordinær generalforsamling 09.03.2023

På ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog ASA (NSKOG NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 575 000 stemmeberettigede aksjer i NSKOG NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,67 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.