Skip to the content

Neinor Homes – Ordinær generalforsamling 12.4.2022

På ordinær generalforsamling i Neinor Homes (HOME SM) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 583 358 stemmeberettigede aksjer i HOME SM på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,73 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.