Skip to the content

Naspers Ltd. – Ordinær generalforsamling 25.8.2022

På ordinær generalforsamling i Naspers Ltd. (NPN SJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på samtlige agendapunkter med unntak av punkt 8 og 9. Disse omhandler ledelsens lønn- og incentivprogram som vi synes er for generøst. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 100 stemmeberettigede aksjer i NPN SJ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,00 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.