Skip to the content

Masco – Ordinær generalforsamling 12.5.2022

På ordinær generalforsamling i Masco (MAS US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 260 000 stemmeberettigede aksjer i MAS US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,11 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.