Skip to the content

Loomis – Ordinær generalforsamling 4.5.2022

På ordinær generalforsamling i Loomis (LOOMIS SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 760 000 stemmeberettigede aksjer i LOOMIS SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.