Skip to the content

Komplett – Ordinær generalforsamling 16.3.2022

På ordinær generalforsamling i Komplett (KOMPL NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 500 000 stemmeberettigede aksjer i KOMPL NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 3,46 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.