Skip to the content

Komplett ASA – Ekstraordinær generalforsamling 08.12.2022

På ekstraordinær generalforsamling i Komplett ASA (KOMPL NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 4 200 000 stemmeberettigede aksjer i KOMPL NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 3,11 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.