Skip to the content

KCB Group – Ordinær generalforsamling 03.06.2022

På ordinær generalforsamling i KCB Group (KNCB KN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 5 599 500 stemmeberettigede aksjer i KNCB KN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,17 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.