Skip to the content

Inwido – Ordinær generalforsamling 5.5.2022

På ordinær generalforsamling i Inwido (INWI SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 800 000 stemmeberettigede aksjer i INWI SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,38 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.