Skip to the content

Hoist Finance AB – Ekstraordinær generalforsamling 17.02.2022

På ekstraordinær generalforsamling i Hoist Finance AB (HOFI SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på agendapunkt 1-6, og FOR på de øvrige agendapunktene som var foreslått av de største aksjonærene, hvor styret ledelsen ikke hadde noen anbefaling. Vi respekterer at de største eierne ønsker en forandring og tar et aktivt eieransvar. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 300 000 stemmeberettigede aksjer i HOFI SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,45 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.