Skip to the content

Guaranty Trust – Ordinær generalforsamling 8.4.2022

På ordinær generalforsamling i Guaranty Trust (GTCO NL) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 27 641 561 stemmeberettigede aksjer i GTCO NL på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,09 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.