Skip to the content

Europris – Ordinær generalforsamling 21.4.2022

På ordinær generalforsamling i Europris (EPR NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 4 181 608 stemmeberettigede aksjer i EPR NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,5 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.