Skip to the content

Electrolux – Ordinær generalforsamling 30.3.2022

På ordinær generalforsamling i Electrolux (ELUXB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 875 000 stemmeberettigede aksjer i ELUXB SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,3 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.