Skip to the content

Danske Bank A/S – Ordinær generalforsamling 16.03.2023

På ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S (DANSKE DC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 525 000 stemmeberettigede aksjer i CARLB DC på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,06 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.