Skip to the content

Clover Corp. Ltd. – Ordinær generalforsamling 24.11.2022

På generalforsamling i Clover Corp. Ltd. (CLV AU) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 435 122 stemmeberettigede aksjer i CLV AU på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,46 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.