Skip to the content

Carlsberg – Ordinær generalforsamling 14.3.2022

På ordinær generalforsamling i Carlsberg (CARLB DC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 80 000 stemmeberettigede aksjer i CARLB DC på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,07 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.