Skip to the content

Burford Capital – Ordinær generalforsamling 18.5.2022

På ordinær generalforsamling i Burford Capital (BUR LN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene med unntak av agendapunkt 12 som omhandlet kapitalutvidelse. Vi synes den forespurte fullmakten var for vid, og valgte å stemme imot styrets forslag. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 922 000 stemmeberettigede aksjer i BUR LN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,42 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.