Skip to the content

Brookfield Asset Management Inc. – Ekstraordinær generalforsamling 09.11.2022

På ekstraordinær generalforsamling i Brookfield Asset Management Inc. (BAM/A CN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 454 900 stemmeberettigede aksjer i BAM/A CN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,03 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.