Skip to the content

Brac Bank – Ordinær generalforsamling 28.4.2022

På ordinær generalforsamling i Brac Bank (BRAC BD) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 410 437 stemmeberettigede aksjer i BRAC BD på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,23 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.