Skip to the content

Avanza Bank – Ordinær generalforsamling 31.3.2022

På ordinær generalforsamling i Avanza Bank (AZA SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 820 000 stemmeberettigede aksjer i AZA SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,5 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.