Skip to the content

Arjo – Ordinær generalforsamling 22.4.2022

På ordinær generalforsamling i Arjo (ARJOB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 300 000 stemmeberettigede aksjer i ARJOB SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,5 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.