Skip to the content

Apple – Ordinær generalforsamling 4.3.2022

På ordinær generalforsamling i Apple (AAPL US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 156 600 stemmeberettigede aksjer i AAPL US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,00 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.