Skip to the content

Apple Inc – Ordinær generalforsamling 10.03.2023

På ordinær generalforsamling i Apple Inc  (AAPL US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 119.800 stemmeberettigede aksjer i AAPL US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,001 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.