Skip to the content

AF Gruppen – Ordinær generalforsamling 13.5.2022

På ordinær generalforsamling i AF Gruppen (AFG NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 410 000 stemmeberettigede aksjer i AFG NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,38 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.