Skip to the content

AcadeMedia AB – Ordinær generalforsamling 30.11.2022

På generalforsamling i AcadeMedia AB (ACAD SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene med unntak av Post 18. Post 18 omhandler tilbakekjøpsfullmakt, foreslått av en aksjonær. Tilbakekjøp av aksjer bør alltid være en av mulighetene et selskap har for å skape langsiktig avkastning til eierne. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 600 000 stemmeberettigede aksjer i ACAD SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,52 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.