Skip to the content

Eierskapsstyring

Som aktiv forvalter vil Holberg søke å utøve stemmerett på porteføljeselskapenes  generalforsamlinger for å ivareta fondenes og dermed andelseiernes interesser.

Holbergs retningslinjer for bruk av stemmerett