Wallenius Wilhelmsen ASA – Ordinær generalforsamling 26.04.2023

På generalforsamling i Wallenius Wilhelmsen ASA (WAWI NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 225 000 stemmeberettigede aksjer i WAWI NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,29 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.