Otovo ASA – Ordinær generalforsamling 25.04.2023

På ordinær generalforsamling i Otovo ASA (OTOVO NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 5.687.820 stemmeberettigede aksjer i selskapet på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 3,8 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.