Oceana Group Ltd – Ordinær generalforsamling 06.04.2023

På ordinær generalforsamling i Oceana Group Ltd (OCE SJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 640 685 stemmeberettigede aksjer i OCE SJ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,49 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.