NTG Nordic Transport Group A/S – Ordinær generalforsamling 30.03.2023

På ordinær generalforsamling i NTG Nordic Transport Group (NTG DC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 16 812 stemmeberettigede aksjer NTG DC på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,07 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.