NCC AB – Ordinær generalforsamling 30.03.2023

På ordinær generalforsamling i NCC AB (NCCB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 850 000 stemmeberettigede aksjer i NCCB SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,89 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.