Multiconsult ASA – Ordinær generalforsamling 12.04.2023

På generalforsamling i Multiconsult ASA (MULTI NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 923 997 stemmeberettigede aksjer i MULTI NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 3,36 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.