Mobile World Investment Corp – Ordinær generalforsamling 08.04.2023

På ordinær generalforsamling i Mobile World Investment Corp (MWG VN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 663 638 stemmeberettigede aksjer i MWG VN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,11 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.