Lumi Gruppen AS – Ekstraordinær generalforsamling 23.03.2023

På ekstraordinær generalforsamling i Lumi Gruppen AS (LUMI NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 733 333 stemmeberettigede aksjer i LUMI NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 5,17 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.