Kitron ASA – Ordinær generalforsamling 28.04.2023

På generalforsamling i Kitron ASA (KIT NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 700 000 stemmeberettigede aksjer i KIT NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,87 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.