Europris ASA – Ordinær generalforsamling 20.04.2023

På generalforsamling i Europris ASA (EPR NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 4 350 000 stemmeberettigede aksjer i EPR NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,58 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.