Elmera Group ASA – Ordinær generalforsamling 26.04.2023

På generalforsamling i Elmera Group ASA (ELMRA NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 000 000 stemmeberettigede aksjer i ELMRA NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,62 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.