Electrolux AB – Ordinær generalforsamling 29.03.2023

På ordinær generalforsamling i Electrolux AB (ELUXB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 125 000 stemmeberettigede aksjer i ELUXB SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,41 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.