Bilia AB – Ordinær generalforsamling 26.04.2023

På generalforsamling i Bilia AB (BILIA SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 550 000 stemmeberettigede aksjer i BILIA SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,57 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.