Avanza Bank Holding AB – Ordinær generalforsamling 30.03.2023

På ordinær generalforsamling i Avanza Bank Holding AB (AZA SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 885 000 stemmeberettigede aksjer i AZA SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,57 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.