Atea ASA – Ordinær generalforsamling 14.04.2023

På generalforsamling i Atea ASA (ATEA NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 062 811 stemmeberettigede aksjer i ATEA NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,95 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.