Arjo AB – Ordinær generalforsamling 20.04.2023

På generalforsamling i Arjo AB (ARJOB NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 800 000 stemmeberettigede aksjer i ARJOB NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,10 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.