Aker BP ASA – Ordinær generalforsamling 14.04.2023

På generalforsamling i Aker BP ASA (AKRBP NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 382 000 stemmeberettigede aksjer i AKRBP NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,21 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.