AFRY AB – Ordinær generalforsamling 27.04.2023

På generalforsamling i AFRY AB (AFRY SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 565 000 stemmeberettigede aksjer i AFRY SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,52 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.