Aktuelt
Holberg Kreditt stenger for nytegning fra 19. januar 2024
08
.
01
.
2024

Holberg Kreditt stenger for nytegning fra 19. januar 2024

Holberg Kreditt sin forvaltningskapital har nådd sin kapasitetsgrense på 7 milliarder kroner.

Holberg Kreditt stenger for nytegning fra 19. januar 2024

Konsekvensen av dette er at fondet vil «stenge» for nye penger. Fondet vil forvaltes som før, og tiltaket påvirker ikke kapitalen som er investert frem til nå. Fondet vil selvsagt fortsatt være åpent for kostnadsfrie innløsninger, slik det alltid har vært. I praksis betyr «stengningen» at vi vil innføre tegningsgebyr på 10 % fra og med 19.januar 2024

Hvorfor stenges fondet? 

Bakgrunnen for at fondet stenges, er at det har nådd sin maksimale kapasitetsgrense og er slik sett fullinvestert. Holberg Kreditt har levert gode resultater siden oppstarten i 2011, noe som har ført til at fondet har vokst betraktelig. Dersom forvaltningsvolumet i et aktivt forvaltet verdipapirfond blir for stort, kan det bli utfordrende å forvalte i tråd med fondets aktive forvaltningsfilosofi. Friheten til å velge investeringer blir i praksis redusert når fondet blir større. Fondet stenges utelukkende for å beskytte eksisterende andelseiere for å sikre optimal fremtidig forvaltning av fondet. Risiko og investeringsstrategi i fondet forblir som følge av dette uendret. 

Hva skjer med spareavtaler? 

Spareavtaler som er etablert før 19. januar 2024 løper som vanlig uten tegningskostnad. 

Når åpner fondet for tegninger igjen? 

Fondet vil gjenåpnes for tegning når forvaltningskapitalen er på et hensiktsmessig nivå i forhold til fondets investeringsunivers ved at tegningskostnadene fjernes. Beslutning om gjenåpning av fondet vil offentliggjøres på Holbergs hjemmesider www.holberg.no. 

Innløsning av andeler 

Innløsninger kan gjennomføres som normalt i Holbergshandelsløsning eller ved e-post til post@holberg.no. Det påløper ingen kostnader ved innløsning av andeler i Holberg Kreditt. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Holberg på telefon55 21 20 00 eller e-post: post@holberg.no 

Les mer her

Har du spørsmål angående våre fond, eller ønsker en prat om fondene hører vi gjerne fra deg!

Send inn
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.